ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ   

   ปี พ.ศ. 2539 ได้มีการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539
   องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบปัจจุบันตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ห่างจากอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศตะวันออก ไปทางถนนสุรนารายณ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205) และถนนอาสาพัฒนาสะแกราบ ประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลพบุรี 50 กิโลเมตร

ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page