องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ มีความประสงค์จะจัดจ้าง โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (รายละเอียดและแบบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบกำหนด)
ราคากลาง 123,400.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ปรากฎตามเอกสารข้างล่างนี้ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page