องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ มีความประสงค์จะจัดจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 12 ตำบลสะแกราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง 173,600.- บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-) ปรากฎตามเอกสารข้างล่างนี้ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page