ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ขนิษฐา ทองมี โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น 93,200 บาท (เก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

ปรากฎตามเอกสารข้างล่างนี้ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page