ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสมัยนิยม โดย นายสมพงษ์ กิจรัตนกาญจน์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,285 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 

ปรากฎตามเอกสารข้างล่างนี้ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Fan Page