ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้ดำเนินการจัดจ้างซ่อม ตรวจเช็ค พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82 - 0407 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจรัญ คำแฟง โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,830 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

ปรากฎตามเอกสารข้างล่างนี้ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Fan Page