ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านดำรงชัยวาณิชย์ โดย นายหรรษา เนียมทรัพย์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 10,250 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ปรากฎตามเอกสารข้างล่างนี้ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Fan Page