ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อม ตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ที่ชำรุด รถยนต์กู้ชีพ เลขทะเบียน บบ 7957 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านอู่สมุทรยนต์  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,650 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ปรากฎตามเอกสารข้างล่างนี้ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Fan Page