ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านดำรงชัยวาณิชย์ โดย นายหรรษา เนียมทรัพย์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 8,900 บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

ปรากฎตามเอกสารข้างล่างนี้ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page