ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางมะลิ บัวรักษ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,950 บาท (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ปรากฎตามเอกสารข้างล่างนี้ 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Fan Page