ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติให้บริการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 

 สถิติให้บริการตัดกิ่งไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

 สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

 สถิติการให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

 สถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

 สถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

 สถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

 สถิติการให้บริการขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน