ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

{pdf=67skr50.pdf|500|300|native}

 

 

         

  ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคเหมาะสมกับตำปหน่ง (ภาค ค)

และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

 

 

         

เกี่ยวกับหน่วยงาน