ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2565

 

 

 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน