ผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายบุญธรรม นิลนารถ ถึงบริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสะแกราบ
จำนวน 3 ราย รายละเอียดดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page