ผู้เสนอราคา และผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายบุญธรรม นิลนารถ ถึงบริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสะแกราบ
มีผู้ยื่นซองเสนอราคา  จำนวน  3  ราย
ผู้ชนะการเสนอราคา  คือ  หจก.ฟาร์มอำนวยสุข  ในราคาที่เสนอต่ำสุด  คือ 1,778,000  บาท

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page