ผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 11  ราคากลาง 569,000  บาท
มีจำนวน  6  ราย  รายละเอียดดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page