ผู้เสนอราคา  และผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 11  ราคากลาง 569,000  บาท
มีผู้ยื่นซองเสนอราคา  จำนวน  3  ราย  
ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่  หจก.ภูมิอุมา  1997  ในราคาเสนอมาต่ำสุด  คือ  566,400  บาท
ได้ทำการต่อรองราคาลดลงมาเหลือ  566,000  บาท  รายละเอียดดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page