ผู้เสนอราคา  และผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม ถึงบ้านนายประเสริฐ อ่อนจู หมู่ที่ 12 บ้านหนองโพธิ์ทอง ตำบลสะแกราบ
ราคากลาง 278,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
มีผู้ยื่นซองเสนอราคา  จำนวน  3  ราย  
ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่  หจก.ภูมิอุมา  1997  ในราคาเสนอที่ต่ำสุด  คือ  275,800  บาท  รายละเอียดดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page