ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งชนิด IP/ Outdoor Fixed Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด
ราคากลาง 412,700.- บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ปรากฎตามเอกสารข้างล่างนี้ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.4 , ปร.5 พร้อมตำแหน่งจุดติดตั้ง>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องวงจรปิด CCTV IP ความละเอียด 2 Megapixels (Outdoor Fixed Network Camera)>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page