ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12 บ้านหนองโพธิ์ทอง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,956 ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบกำหนด
ราคากลาง 579,600.- บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ปรากฎตามเอกสารข้างล่างนี้ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

รายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page