ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบกำหนด)
ราคากลาง 1,677,000.- บาท (-หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน-) ปรากฎตามเอกสารข้างล่างนี้ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.4 , ปร.5 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ (สถ.ศพด.1)>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page