ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองระกำ  หมู่ที่  5  บ้านกุดตะเข้   ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (รายละเอียดและแบบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบกำหนด)
ราคากลาง 616,000.- บาท (-หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ปรากฎตามเอกสารข้างล่างนี้ 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page