ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ แห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด โดย นายนริศร กิจรัตนกาญจน์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 25,500 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ปรากฎตามเอกสารข้างล่างนี้ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ค่ะ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Fan Page